SPCS / VISMA koppling

Nutids SPCS / Visma administration koppling bygger på en realtidskoppling som uppdaterar SPCS / Visma automatiskt när någon förändring görs i kassan, dvs ett mindre huvudbry för personalen i butiken! Oavsett hur många kassa terminaler man använder, tar kopplingen endast en användarlicens.
 
När förändring sker i följande register, förs information över automatiskt:
 • Kunder
 • Kundkategorier
 • Leveranssätt
 • Betalningssätt
 • Betalningsvillkor
 • Leverantörer
 • Artiklar
 • Lagerhändelser
 • Dagsavslut (Innehåller dagens försäljning, sparas på ett förvalt kundnummer)
 • Order
 • Fakturor / samfakturering
   

Självklart kan man uppdatera PC Kassa med information ifrån SPCS / Visma:

 • Kunder

 • Kundkategorier

 • Leveranssätt

 • Betalningssätt

 • Betalningsvillkor

 • Leverantörer

 • Artiklar

 • Artikelgrupper

* SPCS administration byter namn till Visma administration

Vill du veta mer, eller har du frågor om VISMA?
Klicka här för att kontakta oss.