Ange vad Ni vill ha för text på kvittot.
 

Ange organisationsnummer och E-post för att koppla ihop informationen med er beställning.
Org. #

E-post


OBS! Organisationsnummer infogas automatiskt i kvittotexten! På någon av följande 20 rader måste det även anges:

- Juridiskt namn.
- Adress till försäljningsstället.
 
Tips:
 
Kvitto övre delen Kvitto undre delen
Rad

Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rad

Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   

Logotyp på kvitto
 

Vill Du även ha Din egen Logotyp på kvittot så skickar Du den till oss
(e-post adress till höger).
Den skall vara
288 bildpunkter X 216 bildpunkter
(bredd X höjd).
Den skall vara i formatet "monokrom bitmap".

reg@olivettishop.se

Glöm inte att ange vilket Företag / Org.nummer logotypen kommer ifrån.