Nyheter
 
 
091214
Skatteverket har den 14 december beslutat att ändra föreskrifterna SKVFS 2009:3 genom att införa tre ändringar i SKVFS 2009:35.
Som alternativ till en kontrollenhet av typ C blir det även tillåtet att ansluta en kontrollenhet av typ A eller B för varje företag som använder ett gemensamt kassaregister.

Företag som har gemensam bokföring med andra företag ska räknas som ett enda företag för den gemensamt bedrivna verksamheten med försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning.

Det blir tillåtet att tillfälligt föra ut ett kassaregister (och dess kontrollenhet) ur landet på transportmedel som flyg, tåg, bussar och båtar.
 
091210
(utdrag från skatteverkets hemsida)
"Certifierade kassaregister ska beställas före nyår.
Skatteverket vill påminna företagare som omfattas av kassaregisterlagen att beställa sina certifierade kassaregister före nyår. Lagen gäller företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. Syftet med den nya tekniken är att minska den illojala konkurrensen.


- Vi har fått signaler om att många företag avvaktar med sina beställningar och vi vill förtydliga att systemen ska vara beställda före den 1 januari när lagen träder i kraft fullt ut, säger Lars Lundh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.
Ett så kallat certifierat kassaregister består av ett av tillverkaren tillverkardeklarerat kassaregister och en certifierad kontrollenhet.

De certifierade kassaregistren ska levereras och installeras så snart leverantörerna kan göra det, dock senast 1 juli 2010. Senast en vecka efter att företagen har mottagit systemen ska de anmälas till Skatteverket.

- Anmälan görs via en e-tjänst på vår webbplats och när den är gjord får företagen skyltar som ska fästas på kassorna. De visar att systemet är anmält till oss på Skatteverket, säger Lars Lundh.

Hittills har Skatteverket fått in drygt 3 000 e-anmälningar som rör kontrollenheter eller kassaregister. Den stora anhopningen av anmälningar väntas under första kvartalet 2010 när de flesta företag bör få sina kassaregister levererade. Om man redan har fått sitt kassaregister eller kontrollenhet ser Skatteverket gärna att man anmäler detta så fort som möjligt. Totalt omfattas cirka 200 000 företag av kassaregisterlagen.

Lagen innebär också att Skatteverket kommer att göra ett stort antal tillsynsbesök hos företagare inom kontantbranscherna.

- Vi ska kontrollera att lagen efterföljs, men besöken ger också företagarna en chans att ställa andra typer av frågor till oss på Skatteverket, säger Conny Svensson, projektledare för Skatteverkets granskning av kontantbranscher."

Faktablad om kassaregisterlagen
 

2009
Vi är rikstäckande!
Genom avtal med Olivetti och NSP täcker vi in hela Sverige vad gäller service och support
Se mer under Hjälp.

091009
Nytt beställnings / registreringsformulär! se mer under "Beställ och programmera...".

090912
Stor uppdatering av hemsidan sker lördagen den 12'e.
Nya broschyrer och en del annat nytt.

090911
hantverk.olivettishop.se är i drift. Denna sida är till för medlemmar i Hantverkarnas Riksorganisation.

090907
Snabbguide för de vanligaste funktionerna i ECR 7900 finns nu för nedladdning här.

0908
Ver. 4.0.0 av programmeringsverktyget till ECR-serien nu tillgängligt.
Ladda ner här.

090825
Ny lista från SKV igen.
Titta på listan här.

090813
Ny lista från SKV med godkända register.
Hitta uppdaterad lista här!

0908
Vi har nu CleanCash boxar och godkända POS-System och kassaregister på lager!
Kontakta oss för priser, leverans och installation.

090729
Vi finns med på skatteverkets lista över godkända kassaregister och POS-system!
Hitta den kompletta listan här!
Läs vårt intyg från SKV här!
 

090715
CleanCash Kontrollbox certifierad!


Retail Innovations kontroll box CleanCash har idag blivit certifierad. Detta innebär att från och med idag har CERTIFIERADE KASSASYSTEM!!
Förhoppningen är att vi kommer upp på skatteverkets hemsida under kommande vecka. Det är upp till skatteverket att publicera listan, vi har gjort vårt.

VÅRA KASSASYSTEM

Vi har fått bekräftat att vår ECR7900, Explora 100, 200XS och 300XS med Nutid PC kassa uppfyller kraven. Vad vi har fått indikationer på är att vi är ensamma om att tillverkardeklarera hårdvaran tillsammans med en mjukvara. Anledningen är att vi vill att Ni som kund ska kunna se modellbeteckningen i Offerten eller på maskinen och direkt kunna jämföra med skatteverkets lista. Det ger oss även styrkan att påpeka att vi har ett certifierat system och inte bara en mjukvarulösning, detta är en klar fördel för Er som kund.
Vi har även skickat in tillverkardeklarationer på ECR8200 samt ECR 8220, förhoppningsvis kommer även dessa modeller med vid första publiceringen.


Kontakta oss för mer information.
 
0905
Tillfälligt undantag för kontrollenhet C.


Tillfälligt undantag för företag med särskilt utformade kassasystem.

Större företag och företagskedjor har vanligtvis särskilt utformade kassasystem med kassaregister på flera olika försäljningsställen.
Dessa företag behöver en kontrollenhet av typ C - nätverksversionen.
Det finns dock en risk för att kassaregister med certifierad kontrollenhet av typ C - nätverksversionen inte finns på marknaden i tillräckligt god tid före den 1 januari 2010, då kassaregisterlagen träder i kraft fullt ut. Därför kan berörda företag ansöka om ett tillfälligt undantag från kravet på certifierade kassaregister.

Ett företag får bara undantag så lång tid som behövs för att uppgradera eller beställa och installera ett kassasystem med en certifierad kontrollenhet C - nätverksversionen. Det måste företaget göra så snart sådana kontrollenheter finns på marknaden. Förutsättningar för att få undantag:
• Att företaget har ett särskilt utformat kassasystem som kräver en kontrollenhet av modell C — nätverksversionen.
• Att företaget gör en ansökan för varje enskilt fall (och tydligt skriver att den gäller "Tillfälliga undantag för företag med särskilt utformade kassasystem").
• Att företaget anger hur lång tid det behöver för att beställa ett nytt kassasystem och få det levererat och installerat. Ett företag som ansöker om undantag måste, om Skatteverket begär det, kunna visa att det uppfyller ovanstående förutsättningar för undantag.

Läs texten på Skatteverket.se, klicka här.
 
0905
Vilka rättigheter har du som kund när du köper ett nytt POS system eller Kassaregister som sägas vara "2010-Certifierat"?

(Citerat direkt från skatteverkets hemsida)
"Tillverkardeklarerade kassaregister och certifierade kontrollenheter
Enligt Skatteverkets föreskrifter kan det inte finnas något certifierat kassaregister som uppfyller kraven innan det finns en certifierad kontrollenhet. Kassaregistret ska nämligen vara testkört mot ett definierat gränssnitt för en viss certifierad kontrollenhetsmodell. Ännu har inget certifieringsorgan utfärdat något certifikat (den 12 maj 2009). Skatteverkets bedömning är att det kan dröja ytterligare någon tid innan den första certifierade kontrollenheten finns till försäljning ute i handeln.

När det finns certifierade kontrollenheter på marknaden kommer Skatteverket att publicera en lista över certifierade kontrollenheter och tillverkardeklarerade kassaregister som har testkörts mot ett definierat gränssnitt för en angiven certifierad kontrollenhetsmodell eller en certifierad kontrollenhet. I den listan är det tillverkaren som intygar att kassaregistret uppfyller alla krav genom att ha fyllt i Tillverkardeklarationen.

Det förekommer redan nu marknadsföring och försäljning av kassaregister där tillverkaren/återförsäljaren intygar att kassaregistret kommer att uppfylla kraven i föreskriften SKVFS 2009:1. Tillverkaren/återförsäljaren kan intyga det trots att det inte finns någon certifierad kontrollenhet och de lämnar en garanti till kunden. Enligt garantin kommer det kassaregister som säljs att uppgraderas så att det uppfyller kraven så snart det finns certifierade kontrollenheter. Skatteverket är positivt till marknadens initiativ eftersom det underlättar för företagen att i god tid kunna skaffa ett kassaregister som efter uppgradering kommer att uppfylla de föreskrivna kraven. Skatteverket rekommenderar att man vänder sig till väl etablerade tillverkare/leverantörer och att alla garantier är skriftliga. Skatteverket kan givetvis inte garantera tillverkarnas/återförsäljarnas löften eller garantier."

Läs mer på skatteverket.se, klicka här.
 
090408
Frisörlösning klar!
POS med möjligheter för flera företag samtidigt.
Kontakta oss för mer information.
kolla även information från SKV genom att klicka här.
 
090210
(Citerat direkt från skatteverkets hemsida)

"Vi är måna om att tillverkningen av kontrollenheter kommer igång. Därför tar Skatteverket bort kravet på att kontrollkoden skrivs ut på kassakvittot.

Skatteverket beslutade den 12 januari 2009 om föreskrifter om krav på kassaregister och föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister.

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister
Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister

Enligt föreskrifterna ska ett kassaregister skicka uppgifter om varje kassakvitto till en kontrollenhet. Kontrollenheten ska generera en unik kontrollkod som identifierar varje kassakvitto samt lagra kontrollkoden på ett säkert sätt. Enligt föreskrifterna ska kontrollkoden skrivas ut på varje kassakvitto. Detta krav har tillkommit för att underlätta Skatteverkets kontrollverksamhet.

Att kontrollkoden skrivs ut på kassakvittot omfattas av ett patent, vilket innebär att patentinnehavaren kan kräva licensavgifter av andra tillverkare som vill nyttja funktionen. Att tekniska produkter innehåller komponenter eller funktioner som omfattas av patent är normalt förekommande. Skatteverket kan dock konstatera att marknaden haft svårigheter att enas om villkoren för licensupplåtelse och att det medfört att det hittills inte ingåtts några licensavtal trots att det finns flera intresserade marknadsaktörer.

Skatteverket är angeläget om att kontanthandeln ska ha möjlighet att uppfylla lagens krav från den 1 januari 2010. Det är därför viktigt att tillverkningen av kontrollenheter kommer igång så tidigt som möjligt och att det finns flera marknadsaktörer som tillhandahåller kontrollenheter.

Mot bakgrund av detta har Skatteverket idag den 10 februari 2009 beslutat att vi kommer att ändra föreskrifterna så att kravet på utskrift av kontrollkoden på kassakvittot tas bort. Därmed kommer kraven på kontrollenheten inte längre att omfattas av aktuellt patent. Genom att ändra föreskrifterna på detta sätt säkerställs att alla aktörer får tillgång till den svenska marknaden på lika villkor.

Av administrativa skäl kommer det formella beslutet om att ändra föreskrifterna att kunna fattas först inom ett par veckor."

Har Ni frågor eller vill veta mer?
kontakta oss på olivettishop.se.
 
0902
Snart kommer Ni som kunder till olivettishop att kunna köpa en slimmad modell av våra POS-system, POS START, till ett mycket fördelaktigt pris. För att hålla nere priset har vi tagit bort en del finesser och licenskostnader.
För att få veta mer kontakta oss på olivettishop.se.
 
0901
Nutid AB
CleanCash® kontrollbox - Vi är klara!
Vi är den första leverantör som utfört gemensamma tester med tillverkaren!

Det går åt en kontrollbox per kassaterminal!

Ca 200.000 företag berörs
Ca 600.000 - 800.000 kassaregister behöver bytas ut
I pengar är det ca 5 miljarder.


I Maj börjar vi installera CleanCash hos kund, boka din box redan idag!
 
0901
Två nya modeller, EXPLOR@ 120D och EXPLOR@ 150D.
Mer info under POS sidan inom kort.
 
0901
Nutid AB har fått ta del av 1st kontrollbox för att kunna slutföra våra tester och få PC Kassa certifierat.

Kontrollboxen är ännu inte certifierad, då den genomgår slutliga tester just nu. Men vi kan certifiera PC Kassa emot kontrollboxen redan idag, utan att behöva göra om detta när kontrollboxen finns certifierad och klar.

Vi räknar med att vara klara med vår certifiering under Januari 2009!
 
0901
Nutid PC-kassa.
Valfritt avsändarnamn på SMS. Nu kan vi äntligen ställa in vilket avsändarnamn som dina SMS skall skickas ifrån!
Max 11tkn får plats. Det tillkommer ingen extra kostnad utöver SMS kostnaden.
 
2008
Olivetti Sverige ingår ett avtal med Nutid AB om att deras POS-system skall levereras färdiginstallerade med Nutids PC-kassa.