Har Ni inte beställt nytt kassaregister innan 31/12?

Vi har de 2010-certifierade POS-system och kassaregister Ni behöver!


Vi säljer kassor med hög kvalitet som levereras med plåtlåda, programmerad med era varugrupper, valfri text och logo på kvittot, 2Gb extra journalminne och registrerad hos skatteverket.Vi levererar även med heltäckande serviceavtal om så önskas. För POS-systemen innebär det bland annat tillgång till telefonsupport på program och funktioner 08:00 - 22:00 ALLA DAGAR i veckan!
Läs mer under POS eller KASSA.

NYHETER

 • 091214
  Skatteverket har den 14 december beslutat att ändra föreskrifterna SKVFS 2009:3 genom att införa tre ändringar i SKVFS 2009:35.
  Läs mer här.
   

 • 091210
  Certifierade kassaregister ska beställas före nyår.
  Skatteverket vill påminna företagare som omfattas av kassaregisterlagen att beställa sina certifierade kassaregister före nyår.
  Läs mer här.
   

 • 2009
  Vi är rikstäckande!
  Både vad gäller försäljning och service/support.
  Se mer under Hjälp.
   

 • 090911
  hantverk.olivettishop.se är i drift. Denna sida är till för medlemmar i Hantverkarnas Riksorganisation.


  Läs alla nyheter här.

Lagen om kassaregister har ändrats!
(utdrag från skatteverket.se)

"Du som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den
1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister.
Detta har riksdagen beslutat om i en lag (2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens."

Läs mer om lagen och vad den innebär här.