Serviceavtal
Det är ett tidsbestämt avtal om varor och tjänster, som innefattar följande:
Service, underhåll och reparationer under normal arbetstid 8-17 vardagar.
Resor till och från leveransadressen. (Eller returfrakt vid verkstads service).
Reservdelar och teknisk telefonsupport.

 

Garanti
Fabriksgarantin är 1 år och innefattar hårdvarufel.
Reparation och returfrakt från reparatör ingår i garantin.
Alternativt reparation på plats mot framkörningsavgift.
 

Hyresavtal
Det är ett avtal om hyra av varor över en bestämd tid, eller längre.
Ni kan byta eller köpa varan när som helst under hyrestiden.
Hyra är avdragsgill för t.ex. aktiebolag.
Det är en allriskförsäkring* kopplad till den här typen av avtal.

 
Förstärkt garanti
Tidsbestämt avtal om reparationer av fel i hårdvaran.
Reparationer sker under normal arbetstid 8-17 vardagar.
Reparation sker på plats utan framkörningsavgift.
 
*Allriskförsäkring
Det är en försäkring som ersätter Er utrustning i händelse av t.ex.:
Olycka, inbrott eller vandalisering. Dvs. utifrån kommande händelse.
Självrisken är 3 000 Kr.
(Om hyrestagaren har en allriskförsäkring på företaget, eller om hyrestagaren har en hemförsäkring som ersätter utrustningen i händelse av Olycka, inbrott eller vandalisering.
Dvs. utifrån kommande händelse, Kan hyrestagaren aktivt välja bort denna)